O Nás

Enau, s.r.o. je projekčná firma, ktorá úspešne funguje na trhu už od roku 2009. Naším klientom poskytujeme komplexné projekčné služby vrátane teplotechniky, energetických certifikátov, energetických auditov a rozpočtovanie TZB.
Odbornosť našej firmy zabezpečujú projektanti, ktorí sú autorizovaní inžinieri s dostatočnou praxou pre tvorbu aj náročnejších stavebných zámerov.
Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
● autorizovaný stavebný inžinier
● energetický audítor
● odborne spôsobilá osoba na vykonávanie energetických certifikátov (tepelná ochrana, vykurovania a teplá voda)
● certifikovaný projektant pasívnych domov

Ing. Martin Tutko

projektant TZB

Bc. Adriána Turcovská

projektant TZB

Peter Jurčík

projektant TZB

Bc. Ivana Kriváková

asistentka projektantov

O Nás

Enau, s.r.o. je projekčná firma, ktorá úspešné funguje na trhu už od roku 2009. Naším klientom poskytujeme komplexné projekčné služby vrátane teplotechniky, energetických certifikátov, energetických auditov a rozpočtovanie TZB.

Odbornosť našej firmy zabezpečujú projektanti, ktorí sú autorizovaní inžinieri s dostatočnou praxou pre tvorbu aj náročnejších stavebných zámerov.

Náš tím

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
● autorizovaný stavebný inžinier
● energetický audítor
● odborne spôsobilá osoba na vykonávanie energetických certifikátov (tepelná ochrana, vykurovania a teplá voda)
● certifikovaný projektant pasívnych domov

Ing. Martin Tutko

projektant TZB

Bc. Adriána Turcovská

projektant TZB

Peter Jurčík

projektant TZB

Bc. Ivana Kriváková

asistentka projektantov