O Nás

Enau, s.r.o. je projekčná firma, ktorá úspešne funguje na trhu už od roku 2009. Poskytujeme projekčné služby v oblasti TZB (ústredné kúrenie, zdravotechnika, vzduchotechnika, plynofikácia, vodohospodárske stavby) vrátane teplotechniky, energetických certifikátov, energetických auditov a rozpočtovanie TZB.
Odbornosť našej firmy zabezpečujú projektanti, ktorí sú autorizovaní inžinieri s dostatočnou praxou pre tvorbu aj náročnejších stavebných zámerov.

VEDENIE FIRMY

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

konateľ

PROJEKTANTI

Ing. Martin Tutko
autorizovaný stavebný inžinier

projektant TZB

Email: tutko@enau.sk

Ing. Adriána Iľková
-

projektant TZB

Email: adriana.ilkova@enau.sk

Ing. Peter Jurčík
-

projektant TZB

Email: jurcik@enau.sk

Ing. Silvia Jurčíková
-

projektant TZB

Email: jurcikova@enau.sk

Ing. Peter Antol
-

projektant TZB

Email: peter.antol@enau.sk

Patrik Gordan
-

projektant TZB

Email: gordan@enau.sk

PROJEKTOVÁ PODPORA - ENERGETIKA

Petra Pucheinová
-

projektová podpora

Email: pucheinova@enau.sk

Ing. Matúš Takáč
-

stavebná fyzika

Email: takac@enau.sk

STÁŽISTI

Filip Petrík
-
Bc. Stanislav Pasternák
-

O Nás

Enau, s.r.o. je projekčná firma, ktorá úspešné funguje na trhu už od roku 2009. Naším klientom poskytujeme komplexné projekčné služby vrátane teplotechniky, energetických certifikátov, energetických auditov a rozpočtovanie TZB.

Odbornosť našej firmy zabezpečujú projektanti, ktorí sú autorizovaní inžinieri s dostatočnou praxou pre tvorbu aj náročnejších stavebných zámerov.

Náš tím

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
● autorizovaný stavebný inžinier
● energetický audítor
● odborne spôsobilá osoba na vykonávanie energetických certifikátov (tepelná ochrana, vykurovania a teplá voda)
● certifikovaný projektant pasívnych domov

Ing. Martin Tutko

projektant TZB

Bc. Adriána Turcovská

projektant TZB

Peter Jurčík

projektant TZB

Bc. Ivana Kriváková

asistentka projektantov