VYUŽITE DOTÁCIE Z
PLÁNU OBNOVY
Ak máte dom starší ako 10 rokov, potom práve teraz môžete využiť dotácie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, konkrétne z programu Obnov dom.

OBNOVTE S NAMI SVOJ RODINNÝ DOM

Nutnou podmienkou je zníženie potreby primárnej energie aspoň o 30%. To dosiahnete najmä zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodového plášťa domu, teda zateplením a výmenou okien, resp. ďalšími opatreniami. V takomto prípade môžete z Plánu obnovy získať späť až 75 % oprávnených vynaložených nákladov, maximálne však 15.000 Eur. V kombinácii s ďalšími rozumnými opatreniami môžete znížiť celkovú potrebu primárnej energie o viac ako 60 % a získať tak dodatočný bonus 4000 Eur.

AKO TREBA POSTUPOVAŤ?

Pred začatím si zistite podľa informácií dostupných na oficiálnej stránke www.obnovdom.sk, či Váš dom spĺňa podmienky výzvy.

Výzva obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.
Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Obnovte s nami svoj rodinný dom

Výzva obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.
Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

Výzva obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.
Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.
VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE
NÁJDETE NA:
AKO PREUKÁŽETE
ÚSPORU ENERGIE?
Nutnou podmienkou je preukázanie úspory po navrhovaných úpravách aspoň 30%, prípadne úsporu nad 60 %.

POVINNÉ PRÍLOHY, KTORÉ POTREBUJETE DOLOŽIŤ K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK

Do troch mesiacov od podpísania zmluvy je potrebné preukázať energetickú hospodárnosť rodinného domu pred obnovou a po obnove a to odborne spôsobilou osobou. Potrebujete teda projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát.

PREČO ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT OD NÁS?

Výzve obnov dom sa venujeme od jej začiatku, vďaka čomu sme získali cenné skúsenosti. Máme za sebou už niekoľko úspešných žiadateľov o dotáciu.

Pri osobnej konzultácii Vám pomôžeme posúdiť prínos jednotlivých opatrení alebo už realizovaných aktivít na úsporu potreby primárnej energie. Vysvetlíme Vám priebeh celého procesu dotácie a absolvujeme u Vás osobnú obhliadku nehnuteľnosti aj so zhotovením fotodokumentácie.

Výzva obnov dom

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.
Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí aj životné prostredie. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.
Ak máte záujem o energetické hodnotenie alebo certifikát kontaktujte nás na t.č.