Tepelnotechnický Posudok

Naša spoločnosť ponúka komplexné energetické riešenie Vašej stavby .

K Vášmu projektu pre stavebné povolenie Vám vypracujeme tepelno-technický posudok hodnotiaci záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540 (2002) a vyhlášky 625/2006 Z.z. a 311/2009 Z.z.)

Tepelno technický posudok preukazuje:

Tepelnotechnický posudok ktritických detailov

V našom prípade tepelnotechnický posudok nie je len papier potrebný na stavebné povolenie, ale rieši Vašu budovu od detailov k jej komplexnosti.