PROJEKCIA TZB

 • Firma ENAU,s.r.o. ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti technických zariadení budov (TZB), pre všetky stupne projektového hodnotenia (štúdie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia)
 • Každý projekt riešime individuálne a v závislosti od požiadaviek investora, resp. architekta sa projekt vyhotoví na mieru v spokojnosti investora
 • Projektovú dokumentáciu TZB realizujeme od drobných stavieb, cez rodinné domy, bytové domy, obchodné a administratívne objekty

Zameriavame sa na projektovanie

 • ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
 • Všetky druhy odovzdávacích systémov (radiátory, podlahové/stenové/ stropné kúrenie, kombinované, teplovzdušné...) ktoré je možné kombinovať s rôznymi zdrojmi – kotly (tuhé palivo, plyn, elektrina) tepelné čerpadlá, solárna energia.
 • Schémy zapojenia zariadení a pod.
 • Chladenie, klimatizácia
 • ZDRAVOTECHNIKY
 • projektová dokumentácia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie a zriaďovacích predmetov, komplexné riešenie ohrevu teplej vody
 • vonkajšie rozvody vody a kanalizácie (vodovodné kanalizačné prípojky)
 • VZDUCHOTECHNIKY
 • nútene vetranie s rekuperáciou alebo bez rekuperácie
 • podtlakové odvetranie hygienických priestorov
 • lokálne a centrálne vetranie
 • PLYNOFIKÁCIE
 • pripojovacie plynovody
 • odberné a meracie plynové zariadenia
 • plynové zariadenia s výkonom nad 50 kW
 • VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB
 • (miestne vodovody, kanalizácie, rozšírenia verejných sieti, studne, odvodnenie parkovísk a ČOV)