PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE

„Rozmýšľajte už na začiatku, koľko chcete ušetriť za svoje energie“

Aby ste svoj sen o bývaní naozaj premenili na realitu a neostali vo výsledku sklamaní z vysokých mesačných nákladov na energie, treba sa od začiatku zamýšľať na energetickou efektívnosťou objektu.

  • Energetické hodnotenie budov (EHB ) hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium) ale aj potreby energie ako celku
  • Je vyčíslením predpokladanej spotreby energie v objekte či už pri novostavbe alebo pri významnej obnove
  • Návrh domu/ budovy, výpočet a zatriedenie domu je možné urobiť opakovane s rôznymi materiálmi a konštrukciami. To dáva investorovi možnosť porovnať a vybrať si pre svoj dom optimálne konštrukčné systémy, okenné systémy, vykurovacie sústavy, atď.
  • Všetky navrhnuté riešenia v EHB, ktoré sa realizujú sa neskôr odrzkadlia v energetickom certifikáte, ktorý je podľa zákona 555/2005 Z.z. povinný pri novostavbe, významnej budove, predaji a prenajímaní budovy