Osvedčenia

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Evidenčné č.: 344
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Podkategória: (1) Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Stav odbornosti: Aktívna od 13.05.2016
Vykurovanie a príprava teplej vody
Evidenčné č.: 344
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody
Podkategória: (2) Vykurovanie a príprava teplej vody
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013
Projekcia TZB
Evidenčné č.: 5986
Kategória: Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: (510) Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2018
Podkategória: (520) Vykurovacie a klimatizačné zariadenia
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2014
Podkategória: (550) Plynové zariadenia
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2019
Vodné stavby
Evidenčné č.: 5986
Kategória: Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
Podkategória: (424) Vodohospodárske stavby
Stav odbornosti: Aktívna od 14.03.2019
Energetický audítor
Evidenčné č.: 321/2014-0050
Pasívne domy
Autorizačné osvedčenie - červená pečiatka
Evidenčné č.: 5986
Kategória: Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Podkategória: (220) vodohospodárske stavby
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2023
Potvrdenie o účasti energetícky auditor 2022