Energetická certifikácia

Ponúkame komplexné vypracovanie energetického certifikátu (ECB), vrátane zaradenia do energetických tried, výpočtu emisií CO2 a vypracovanie energetického štítku

Podľa súčasnej platnej legislatívy je energetický certifikát povinný :