Energetický Audit

  • Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možnosti úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie)
  • Cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov
Pre koho je energetický audit povinný?
  • Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z §14 . Týka sa to veľkých firiem.
  • Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov alebo ročný obrat podniku presahuje 50 mil. € alebo celková ročná súvaha presahuje 43. mil €
  • Reauditovanie každé 4 roky

Vďaka energetickému auditu

  • Si splníte legislatívnu povinnosť a predídete možnej finančnej pokute
  • Zvýšite efektívnosť svojej prevádzky
  • Zhodnotíte súčasný stav svojho objektu a jeho energetickú náročnosť (audit môže odhaliť aj skryté chyby)
  • Dostanete návrh opatrení, ktoré vedu k zníženiu energetickej náročnosti

V prípade, že energetický audit už máte vypracovaný, radi ho pre vás zabezpečíme pri povinnosti jeho obnovenia (každé 4 roky)