VEDENIE FIRMY

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
konateľ

Autorizovaný stavebný inžinier

220 vodohospodárske stavby

424 vodohospodárske stavby
Špecifikácia: miestne vodovody, kanalizácie, studne, odvodnenie parkovísk a ČOV

510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie

520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia
Špecifikácia: ústredné vykurovanie

540 tepelné zariadenia

550 plynové zariadenia

Energetická hospodárnosť budov

1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov

2 vykurovanie a príprava teplej vody

Email: fedorcak@enau.sk

VEDENIE FIRMY

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

konateľ